Munkavédelem, Tűzvédelem, Környezetvédelem
és tűzvédelmi szakfelszerelések

Tűzvédelmi szakvizsgával kapcsolatos szolgáltatásaink

Meghatározott munkaköröket kizárólag tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal rendelkező személyek tölthetnek be.

Cégünknél jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a tűzvédelmi szakvizsga tanfolyamra beiratkozók gyors és hatékony oktatás keretében sajátítják el azokat a tudnivalókat, amelyek a tűzvédelmi szakvizsga megszerzéséhez elengedhetetlenül szükségesek.

Mi írja elő?

A belügyminiszter 45/2011. (XII. 7.) BM rendelete a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól.

Kinek kötelező a tűzvédelmi szakvizsga (foglalkozási szakáganként)?
(a szakvizsga rendelet 2014. évi módosítása)

 1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.
 2. Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari és szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.
 3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.
 4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
 5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők.
 6. Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és termékgyártás-vezetők.
 7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők.
 8. Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.
 9. Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.
 10. Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, és a kivitelezésért felelős műszaki vezetők.
 11. Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, és a kivitelezésért felelős műszaki vezetők.
 12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők.
 13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, javítását, karbantartását végzők.
 14. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők.
 15. Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
 16. Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők.


Nem kötelezett szakvizsga megszerzésére a 16. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében az, aki a tűzállóságot növelő burkolat beépítését, karbantartását nem jogszabályban előírt tűzvédelmi követelmény teljesítése érdekében végzi.

FONTOS, hogy szakvizsgával kell rendelkeznie annak a személynek is aki 1–9., és 12–13. pontjaiban meghatározott tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányítja.

Ha a tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenységet szakvizsga nélkül végzik, a tűzvédelmi bírság összege dolgozónként 100.000 Ft/fő!
A felkészítés és a vizsga egy nap alatt megtörténik.

A tanfolyamok díjai:

1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.

Egyedi megállapodás

2. Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó

Egyedi megállapodás

3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.

Egyedi megállapodás

4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.

Egyedi megállapodás

5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők.

30 000 Ft
megújítóknak 25.000 Ft

7. Tűzoltó készülék karbantartását végzők

35 000 Ft

12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők.

20 000 Ft

13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.

20 000 Ft

14. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők.

20 000 Ft

15. Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.

20 000 Ft

16. Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők.

20 000 Ft


A vizsgáról oklevelet adunk ki, amely öt évig érvényes. 

honlapsiker