Munkavédelem, Tűzvédelem, Környezetvédelem
és tűzvédelmi szakfelszerelések

Törvénytár

A legfontosabb hatályos jogszabályok
A forrást a magyarorszag.hu biztosította

Törvények

Jogszabályok

A Munkavédelmi Felügyelőség, mint I. fokú ellenőrző hatóság működésére vonatkozó jogi háttér:

Tűzvédelmi jogszabályok

 • 1996. ÉVI XXXI. TÖRVÉNY A TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL, A MŰSZAKI MENTÉSRŐL ÉS A TŰZOLTÓSÁGRÓL
 • 16/1994. (VII. 8.) MKM RENDELET A SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK KIADÁSÁRÓL((Kivonatos közlés: biztonságszervező))
 • 38/1995. (IV. 5.) KORM. RENDELET A KÖZMŰVES IVÓVÍZELLÁTÁSRÓL ÉS A KÖZMŰVES SZENNYVÍZELVEZETÉSRŐL
 • 30/1996. (XII. 6.) BM RENDELET A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT KÉSZÍTÉSÉRŐL
 • 253/1997. (XII. 20.) KORM. RENDELET AZ ORSZÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉNYEKRŐL
 • 1/1999. (III. 3.) KÜM RENDELET A TŰZVÉDELEM ÉS A MŰSZAKI MENTÉS KÜLÜGYI ÁGAZATRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYAIRÓL
 • 14/1999. (X. 22.) IM RENDELET A TŰZVÉDELEM ÉS A MŰSZAKI MENTÉS KÜLÖNÖS SZABÁLYAIRÓL A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZETNÉL
 • 48/1999. (XII. 15.) BM RENDELET A BELÜGYMINISZTER IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEK KATASZTRÓFAVÉDELMI FELADATAIRÓL ÉS A VÉDEKEZÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK RENDJÉRŐL, VALAMINT E SZERVEK IRÁNYÍTÁSI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL
 • 28/2000. (X. 11.) EÜM RENDELET A TŰZVÉDELEM ÉS A MŰSZAKI MENTÉS EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYAIRÓL
 • 6/2003. (VI. 20.) MEHVM RENDELET A TŰZVÉDELEM ÉS A MŰSZAKI MENTÉS POLGÁRI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYAIRÓL
 • 2004. ÉVI CXL. TÖRVÉNY A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS ÉS SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KVVM EGYÜTTES RENDELET A MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI LÉGI MUNKAVÉGZÉSRŐL
 • 23/2005. (VI. 16.) HM RENDELET A HONVÉDELMI ÁGAZAT KATASZTRÓFÁK ELLENI VÉDEKEZÉSÉNEK IRÁNYÍTÁSÁRÓL ÉS FELADATAIRÓL
 • 59/2005. (VII. 18.) GKM RENDELET A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI FŐÜGYELETI RENDSZER LÉTREHOZÁSÁRÓL, MŰKÖDÉSÉRŐL, VALAMINT EGYES BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGEKRŐL
 • 19/2007. (VIII. 29.) ÖTM RENDELET A TŰZVÉDELEM ATOMENERGIA ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATOS SAJÁTOS KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS A HATÓSÁGOK TEVÉKENYSÉGE SORÁN AZOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK MÓDJÁRÓL
 • 282/2007. (X. 26.) KORM. RENDELET A SZAKTERÜLETEK ÁGAZATI KÖVETELMÉNYEIÉRT FELELŐS SZERVEK KIJELÖLÉSÉRŐL, VALAMINT A MEGHATÁROZOTT SZAKKÉRDÉSEKBEN KIZÁRÓLAGOSAN ELJÁRÓ ÉS EGYES SZAKTERÜLETEKEN SZAKVÉLEMÉNYT ADÓ SZERVEKRŐL
 • 44/2007. (XII. 29.) OKM RENDELET A KATASZTRÓFÁK ELLENI VÉDEKEZÉS ÉS A POLGÁRI VÉDELEM ÁGAZATI FELADATAIRÓL
 • 4/2008. (VIII. 1.) ÖM RENDELET AZ ERDŐK TŰZ ELLENI VÉDELMÉRŐL
 • 18/2008. (VIII. 6.) HM RENDELET A TŰZVÉDELEM ÉS A MŰSZAKI MENTÉS HONVÉDELMI ÁGAZATRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYAIRÓL
 • 10/2008. (X. 30.) ÖM RENDELET A HIVATÁSOS KATASZTRÓFAVÉDELMI SZERVEKNÉL, A TŰZOLTÓSÁGOKNÁL, VALAMINT AZ EZ IRÁNYÚ SZAKÁGAZATBAN FOGLALKOZTATOTTAK SZAKMAI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS SZAKMAI KÉPZÉSEIRŐL
 • 358/2008. (XII. 31.) KORM. RENDELET A TELEPENGEDÉLY, ILLETVE A TELEP LÉTESÍTÉSÉNEK BEJELENTÉSE ALAPJÁN GYAKOROLHATÓ EGYES TERMELŐ ÉS EGYES SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉGEKRŐL, VALAMINT A TELEPENGEDÉLYEZÉS RENDJÉRŐL ÉS A BEJELENTÉS SZABÁLYAIRÓL
 • 3/2009. (II. 4.) ÖM RENDELET A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKAT – BIOGÁZT, BIOETANOLT, BIODÍZELT – HASZNOSÍTÓ LÉTESÍTMÉNYEK TŰZVÉDELMÉNEK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL
 • 22/2009. (VII. 23.) ÖM RENDELET A TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY BESZERZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOKRÓL
 • 15/2010. (V. 12.) ÖM RENDELET A TŰZOLTÁSI, MŰSZAKI MENTÉSI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ TŰZVÉDELMI TECHNIKA ALKALMAZHATÓSÁGÁRÓL
 • 212/2010. (VII. 1.) KORM. RENDELET AZ EGYES MINISZTEREK, VALAMINT A MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETŐ ÁLLAMTITKÁR FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÉRŐL
 • 7/2011. (III. 8.) NFM RENDELET A MEZŐGAZDASÁGI VEGYSZEREK ÉS ÜZEMANYAGOK MEZŐGAZDASÁGI VONTATÓVAL VAGY LASSÚ JÁRMŰVEL VONTATOTT PÓTKOCSIVAL TÖRTÉNŐ KÖZÚTI SZÁLLÍTÁSÁRÓL
 • 173/2011. (VIII. 24.) KORM. RENDELET A POLGÁRI CÉLÚ PIROTECHNIKAI TEVÉKENYSÉGEKRŐL
 • 239/2011. (XI. 18.) KORM. RENDELET AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS LÉTESÍTMÉNYI TŰZOLTÓSÁGOKRA, VALAMINT A HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁG, ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET FENNTARTÁSÁHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOKRÓL
 • 42/2011. (XI. 30.) BM RENDELET A HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGOK ÁLTAL VÉGEZHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK KÖRÉRŐL, VALAMINT A HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGI CÉLOKAT SZOLGÁLÓ INGATLANOK, FELSZERELÉSEK KAPACITÁS KIHASZNÁLÁSÁT CÉLZÓ HASZNOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL
 • 43/2011. (XI. 30.) BM RENDELET A KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉGEK ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉRŐL
 • 44/2011. (XII. 5.) BM RENDELET A TŰZESETEK VIZSGÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOKRÓL
 • 259/2011. (XII. 7.) KORM. RENDELET A TŰZVÉDELMI HATÓSÁGI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEZETEKRŐL, A TŰZVÉDELMI BÍRSÁGRÓL ÉS A TŰZVÉDELEMMEL FOGLALKOZÓK KÖTELEZŐ ÉLET- ÉS BALESETBIZTOSÍTÁSÁRÓL
 • 45/2011. (XII. 7.) BM RENDELET A TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁRA KÖTELEZETT FOGLALKOZÁSI ÁGAKRÓL, MUNKAKÖRÖKRŐL, A TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ OKTATÁSSZERVEZÉSRŐL ÉS A TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL
 • 47/2011. (XII. 15.) BM RENDELET A TŰZVÉDELMI SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG SZABÁLYAIRÓL
 • 50/2011. (XII. 20.) BM RENDELET A BEJELENTÉSKÖTELES TŰZVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK MEGKEZDÉSÉNEK ÉS FOLYTATÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL
 • 375/2011. (XII. 31.) KORM. RENDELET A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL2012. ÉVI II. TÖRVÉNY A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL, A SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁSRÓL ÉS A SZABÁLYSÉRTÉSI NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERRŐL
 • 16/2012. (IV. 3.) BM RENDELET AZ EGYES TŰZMEGELŐZÉSI HATÓSÁGI, SZAKHATÓSÁGI ELJÁRÁSOKÉRT ÉS SZOLGÁLTATÁSOKÉRT FIZETENDŐ IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJRÓL2012. ÉVI C. TÖRVÉNY A BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYVRŐL ((Szövegét nem közöljük.))
 • 63/2012. (XII. 11.) BM RENDELET A KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁNAK SZAKMAI SZABÁLYAIRÓL
 • 347/2012. (XII. 11.) KORM. RENDELET A KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL
 • 367/2012. (XII. 17.) KORM. RENDELET A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG PIACFELÜGYELETI ELJÁRÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL
 • 57/2013. (II. 27.) KORM. RENDELET A TELEPENGEDÉLY, ILLETVE A TELEP LÉTESÍTÉSÉNEK BEJELENTÉSE ALAPJÁN GYAKOROLHATÓ EGYES TERMELŐ ÉS EGYES SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉGEKRŐL, VALAMINT A TELEPENGEDÉLYEZÉS RENDJÉRŐL ÉS A BEJELENTÉS SZABÁLYAIRÓL
 • 58/2013. (II. 27.) KORM. RENDELET A VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CCIX. TÖRVÉNY EGYES RENDELKEZÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL55/2013. (X. 2.) BM RENDELET AZ EGYES ÉPÍTMÉNYSZERKEZETEK TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEKNEK VALÓ MEGFELELŐSÉGÉNEK A TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL, A MŰSZAKI MENTÉSRŐL ÉS A TŰZOLTÓSÁGRÓL SZÓLÓ 1996. ÉVI XXXI. TÖRVÉNY 13. § (4) BEKEZDÉS E) PONTJA SZERINTI IGAZOLÁSÁNAK ESETEIRŐL ÉS MÓDJÁRÓL
 • 54/2014. (XII. 6.) BM RENDELET AZ ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATRÓL

 

honlapsiker