Munkavédelem, Tűzvédelem, Környezetvédelem
és tűzvédelmi szakfelszerelések

 1. Érintésvédelmi szolgáltatások

 • Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat (mérés és minősítő irat készítés) A felülvizsgálatok elvégeztetése a létesítmény üzemeltetőjének kötelezettsége! Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatok elvégzését az MSZ 2364/MSZ HD 60364 sorozat egyes szabványai határozzák meg. A felülvizsgálatok időpontjáról a 191/2009.(IX.15)Korm. rendelet (első ellenőrzés) és a 22/2005. (XII.21.) FMM rendelet (időszakos ellenőrzés) intézkedik. A létesítmények villamos berendezéseit 3 illetve 6 évente, a villamos kéziszerszámokat 1 évente felül kell vizsgálni.
 • Hordozható villamos kéziszerszámok és hegesztő berendezések felülvizsgálata,
 • Gázvezeték EPH jegyzőkönyv készítés,
 • Járművek erősáramú elektromos hálózatának műszaki vizsga előtti felülvizsgálata ( lakókocsik, lakóautók, hajók, hűtőkocsik, ideiglenesen elektromos hálózathoz csatlakoztatható járművek )
 1. Erősáramú berendezések felülvizsgálata (villamos tűzvédelmi felülvizsgálat , EBF)

  A villamos berendezéseket csak a jogszabályokban, vonatkozó műszaki követelményekben meghatározottak szerint szabad létesíteni és használni, valamint gondoskodni kell azok időszakos tűzvédelem szempontú villamos szabványossági felülvizsgálatáról és a feltárt hiányosságok megszüntetéséről. A helyszíni mérés és felülvizsgálat után a jegyzőkönyv az MSZ 60364 sz. szabvány [Msz 1600.sz. szabványsorozat], valamint az 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet előírásai szerint készül.

  A felülvizsgálatok menetét és szükségességét, valamint a felülvizsgálatok végzésének gyakoriságát az 54/2014 (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat határozza meg.

  A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik,

  1. 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,
  2. egyéb esetben legalább 6 évenként a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határnapig megszüntetteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja. A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.
 2. Villámvédelmi mérés és felülvizsgálat

  A villámvédelem célja az emberek és alkotásainak védelme a villámcsapás káros hatásai ellen. Ez érinti az emberélet védelmének, tűzvédelmének és a vagyonvédelemnek a problémáit. A villámvédelemre vonatkozólag az állam követelményeket határoz meg, amelyeket minden területen be kell tartani.

  A villámvédelmi berendezések felülvizsgálatát a 54/2014.( XII. 5.) számú BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat XX.fejezete írja elő. Az OTSZ szerint két fajta villámvédelmi felülvizsgálat kötelező:

  1. Norma szerinti villámvédelmi berendezések felülvizsgálata (MSZ EN 62305 szabvány előírásainak megfelelően):

   A norma szerinti villámvédelemről szóló műszaki követelmény hatálya alá tartozó villámvédelemmel ellátott építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát

   1. a létesítés során, a később eltakarásra kerülő részek eltakarása előtt,
   2. a létesítést követően az átadás előtt,
   3. átalakítást, bővítést és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően,
   4. használatbavételt követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik,
    1. LPS I és LPS II fokozat esetén legalább 3 évenként,
    2. egyéb esetben legalább 6 évenként a villámvédelem felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határnapig megszüntetteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.

   A villámvédelem (vagy annak egy részének, pl. túlfeszültség-védelmi rendszer) időszakos felülvizsgálati gyakoriságára a rendszer kiviteli tervezője a norma szerinti előírások figyelembe vételével rövidebb határidőt is meghatározhat.

   A villámvédelem üzemeltetői szemrevételezéses ellenőrzését javasolt legalább évente elvégezni.

  2. Nem norma szerinti villámvédelmi berendezések felülvizsgálata (MSZ 274 szabvány előírásainak megfelelően):

   A nem norma szerinti meglévő villámvédelem időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell végezni.

   A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból

   1. a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként
   2. egyéb esetben legalább 6 évenként,
   3. a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja,
   4. sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát,felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

   A villámvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

Az elektromos felülvizsgálattal kapcsolatos árlistánk itt tölthető le.

honlapsiker